Geschiedenis

Tennisclub Albertus Magnus werd opgericht op 3 december 1963, door Dirk van de Sandt en Sjriek Konings. Beide heren wilden graag competitie spelen en dat was tot 1963 alleen mogelijk bij een burgerclub of Corpsclub. Via de ACLO was er wel een mogelijkheid om te tennissen op de banen in Helpman. Om competitie te spelen moest de club lid worden van de KNLTB. Daar had je op papier 23 leden voor nodig, wat met het uitdelen van vele biertjes wel lukte. Er was één team: Kathy Overdijk (C), Loes Wiegman (B), Sjriek Konings (B) en Dirk van de Sandt (E). Plaatsing bij keuze in de derde klasse in plaats van de vijfde klasse mislukte, omdat er slechts twee B-spelers zich hadden aangemeld. Twee jaar achter elkaar werd alles gewonnen zodat uiteindelijk de derde klasse alsnog werd behaald.

TAM in de periode 1996-2001
Inmiddels zijn paars en wit al geruime tijd onze eigen clubkleuren, maar in een ver verleden was dit groen, ongetwijfeld rechtstreeks overgenomen van Albertus Magnus. Waar TAM momenteel meer dan 500 leden, 33 competitieteams en 20 commissies telt, had TAM in 1996 nog ‘slechts’ 220 leden, 13 competitieteams en zes commissies. Uit deze cijfers blijkt dat TAM in korte tijd enorm is gegroeid. Gepaard met deze groei werd er gezocht naar mogelijkheden om meer evenementen neer te zetten alsmede naar opties om TAM te professionaliseren. Zo werd in 1996 de sTAM (senioren TAM) in het leven geroepen om zo de contacten met oud leden te onderhouden en hen bij de club te blijven betrekken.

Karakteristiek in deze periode was het feit dat TAM tot die tijd vooral op recreatief niveau tennis beoefende en nauwelijks prestatiegericht was. Dat veranderde toen TAM midden jaren ’90 in aanraking kwam met (inter)nationaal toptennis. Dit is namelijk de periode dat de traditie om wedstrijden van het Nederlands Davis Cupteam te ondersteunen ontstaan is. Het zien van tennis op topniveau smaakte kennelijk naar meer, want in 1998 organiseerde TAM het allereerste Nationaal Ranglijsttoernooi op het eigen park. Dit zorgde voor de komst van top 50 spelers uit het hele land naar TAM en is een eerste stap geweest in de professionalisering op tennisgebied. 

Niet geheel toevallig is er in deze tijd ook het allereerste TAM gala georganiseerd in januari van 1997. Dit gala werd mede mogelijk gemaakt door de gulle gever (lees: een bijdrage van 1000 gulden) en destijds kersvers Wimbledonkampioen Richard Krajicek. Krajicek was niet de enige vaderlandse toptennisser die de TAM een warm hart toedroeg. In 1999 is er het tennishuisje boven de kleedkamers van het Sportcentrum namelijk vervangen door het eerste echte clubgebouw,’t Haarhuisje, vernoemd naar oud Wimbledonkampioen Paul Haarhuis. Andere noemenswaardigheden in deze periode zijn; de oprichting van het sTAMbestuur, de belangrijkere rol van een Algemeen Bestuur ten behoeve van de continuïteit van de club en het noodgedwongen afzetten van de Fiscus h.t. in het jaar ’99-’00.

TAM in de periode 2002-2008
Waar eind jaren negentig de aandacht voor prestatietennis al langzaam opkwam, vond de echte doorbraak op dit gebied pas plaats vanaf de zero’s. De eerste stappen naar het huidige selectiebeleid werden in de eerste jaren van deze eeuw gezet, mede dankzij een aantal kampioenschappen van het eerste gemengde team in de zondag voorjaarscompetitie. Door middel van het selectiebeleid en de komst van (huidig) selectietrainer Frank Schmitz in het jaar 2002-2003 werd het doel gesteld om TAM als hoogst spelende studententennisvereniging op de kaart te zetten, een titel die de TAM haar hetzelfde jaar nog toe-eigende en hedendaags nog steeds bezit. Bij een doel van dit formaat hoort een naam en zo staat TAM 1 sinds 2004 in de boeken als TC BOO (There Can Be Only One).

Het professionaliseren van TAM ging gepaard met het opkomen van een PR beleid. De kledinglijn van TAM werd uitgebreid en verschillende accessoires werden bedacht om zodoende TAM te kunnen vertegenwoordigen door heel het land. Ook werd er in deze periode (2006) voor het eerst het alom bekende en jaarlijkse terugkerend Nederlands Kampioenschap minitennis georganiseerd door TAM. Het NK minitennis is een evenement waarbij zusterverenigingen uit het hele land naar Groningen afreizen om hun kunsten op en vooral naast te baan te laten zien. Ook bezochten we in deze periode voor het eerst (2007) het externe toernooi in Lelystad. Een vakantie in eigen land waar feesten, tennis en partijen gecombineerd worden en waar we jaarlijks nog steeds met ca. 50 enthousiaste TAMmers heen gaan.

De Algemene Leden Vergaderingen (ALV) van TAM worden sinds jaar en dag op de borrelruimte van Albertus gehouden. Midden jaren nul werden echter de banden met Albertus steeds vaker aangehaald en werd de fundering van de huidige relatie tussen TAM en AM gelegd. Zo werd in 2005 de eerste TAMpartij georganiseerd, destijds onder leiding van 2 externe Albertianen (waar nu 2 Albertiaanse TAMmers worden gevraagd). Een jaar later schonk TAM een bord aan Albertus voor in het trappenhuis, welke in het trappenhuis tussen de kroeg en de leeszaal te bewonderen valt. Ook werd er bestuurstechnisch een flinke doorstap gemaakt door het software programma Exact, net als Albertus destijds te gaan gebruiken en werd er sinds het jaar 2006-2007 structureel op Albertus vergaderd door het TAM bestuur. Cruciaal in deze periode was de TAM-AM commissie (begin van de zero’s opgericht) bestaande uit louter Albertiaanse TAMmers. Jaarlijks werden meerdere borrels op de Leeszaal gehouden en de TAM-AM dag werd in het leven geroepen. Tot slot werd er in 2008 voor het eerst extra geld gereserveerd voor een groots Lustrum ter ere van het 45-jarige bestaan van de TAM. Dit festijn werd geopend door wederom een andere Nederlandse toptennisser en eveneens oud Wimbledonkampioen Jacco Eltingh, en werd afgesloten met een groots feest op Brugstraat 8.

TAM in de periode 2009-2016
Afgezien van het noodgedwongen afzetten van de Abactis h.t. in het jaar ‘2009-‘2010, begonnen hier de gouden jaren voor TAM. Ook kan een algehele trend in de vorm van digitalisering als de start van deze periode worden gezien. In het jaar 2009 lanceerde TAM namelijk haar nieuwe verenigingswebsite, wat het communiceren tussen het bestuur en de leden vergemakkelijkte. De komst van een nieuwe website bood de mogelijkheid om potentiële leden beter aan te trekken, iets wat noodzakelijk was aangezien TAM ook op sportief vlak in de lift zat. In dat jaar werd namelijk voor het eerst promotie naar de 1e klasse gemengd op zondag – het een na hoogste amateurniveau van Nederland – behaald. Afgezien van het feit dat TC BOO het jaar daarop weer degradeerde, was dit een bijzondere prestatie die smaakte naar meer. Om dit niveau in de toekomst weer te behalen (en te behouden) werd het selectiebeleid verder geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Zo kwam in het jaar 2011-2012 een aparte website die hedendaags nog steeds actief is speciaal gericht op het werven van selectiespelers: ‘www.tennisenstuderen.nl’. Met gewenst resultaat. 
In 2014 promoveerde TC BOO wederom naar de eerste klasse en heeft deze positie in het jaar 2015 voor het eerst in de historie weten te behouden. 

Ondertussen bleef de vereniging en haar ledenaantal groeien. Er moest een ledenstop worden ingevoerd om het TAM lidmaatschap niet in kwaliteit te laten dalen. Ook vond er een hervorming plaats van de commissies die TAM rijk is. De introductiecommissie werd geïntroduceerd voor het werven van eerstejaars in de KEIweek en het organiseren van het eerstejaarstraject. Verder werd de NK minitenniscommissie steeds groter en kwamen er tijdelijk nieuwe commissies zoals de broertjes-zusjesdagcommissie en de ouderdagcommissie. Ook werd er in deze periode meer geld geïnvesteerd in de Schreeuw van de Leeuw (ons clubblad) en de TAMmanak, die voor het eerste gedrukt werd in kleur in het jaar 2012. De gezamenlijke activiteiten met Albertus kregen ook een verdere upgrade in deze periode. In 2012 was het eerste huizentoernooi op TAM een feit en vanaf 2012 is de ‘I AM Clinic’ op de eerste maandag van het Academisch jaar een vast clubvorm moment geworden voor eerstejaars Albertianen.

Zoals al eerder is beschreven was TAM fervent supporter van het Nederlands team tijdens de Davis Cupwedstrijden. Dit fanatisme werd beloond, want in de september van 2013 mocht TAM samen met de twee andere studententennisverenigingen in Groningen zelf een Davis Cup wedstrijd organiseren, nadat de tennisbond had besloten dat Martiniplaza wel een hele geschikte locatie was voor de wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Met ruim 4000 supporters, waarvan ongeveer 700 studenten op de eerste ring, werd er een klinkende overwinning geboekt op Oostenrijk en dit is uitbundig gevierd. Het jaar 2013 was op nog meer fronten een jaar vol hoogtepunten. Er werd onder andere een heel nieuw clubhuis, inclusief dakterras en kleedkamers, uit de grond gestampt, die op 24 mei groots werd geopend door Paul Haarhuis zelf. Ook werd er aan het eind van dat jaar het 50-jarig bestaan van de club uitbundig gevierd. In de kleuren paars en groen, met uiteraard een goud randje, werd de hele week gefeest. Met een feest op vrijdagavond op Albertus en een afsluitend lustrumgala waar vele generaties TAM Groningen weer eens aandeden, was het een lustrum om nooit te vergeten.

TAM in de periode 2017-heden
Het behalen van de 1e klasse gemengd op zondag was een droom voor TAM. Het behoud in 2015 en de jaren erna is het resultaat van training en coaching met o.a. Frank Schmitz in de hoofdrol. Maar met het behalen van een doel ontstaat een nieuw streven: TC BOO in de hoofdklasse gemengd op zondag. Deze droom kwam niet uit toen in 2017 de aanvraag voor hoofdklasse werd geweigerd. Deze klap werd verwerkt door het jaar erop nog beter te presteren. Spannend tot de laatste speeldag wist TC BOO genoeg punten binnen te slepen om op eigen kracht de hoofdklasse te behalen! Een ongekende prestatie van ons eerste team met de behulp van trainers en coaches Frank Schmitz en Paul van Lier. In 2018 werd Frank in de schijnwerpers gezet voor zijn jarenlange inzet en aangesteld als Lid van Verdienste. 

Inmiddels is in 2019 het 55-jarig bestaan van TAM gevierd met een prachtig lustrum en heeft TCBOO in de hoofdklasse geschitterd. Het was strijden om niet te degraderen. Wederom was het spannend tot de laatste speeldag, maar is het niet gelukt de hoofdklasse te behouden. Ook TAM 2 wist de klasse niet te behouden en degradeert hiermee naar de derde klasse. De Filmcommissie kwam in dit jaar onder het Assessorieel beleid waardoor dit tot een echte commissie gevormd werd en er een fundering is gebouwd voor mooi beeldmateriaal. Het collegejaar erop, 2019-2020, begon prachtig met een recordaantal aanmeldingen van eerstejaars. Het jaar kreeg een rare wending nadat het coronavirus zich naar Europa verspreidde. Nederland moest in quarantaine en TAM moest per direct haar deuren sluiten. Geen trainingen, geen tossjes, geen competitie en misschien nog wel het meest teleurstellende: geen TAM Open. Er is veel creativiteit getoond door bestuur 'UnMATCHed' om leden betrokken te houden en om de vereniging door het begin van de coronacrisis te slepen. We gaan vol goede moed 2020-2021 in.

Sponsoren