U bent hier:

Ereleden en leden van verdienste

De vereniging kent verschillende leden, namelijk gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. 

Ereleden

Naam Verdienste
Harry Gubbels Het uit de slop halen van de vereniging in de jaren 70
Eize Elsinga Het uit de slop halen van de vereniging in de jaren 70
Geo Boerkamp Het opzetten van de commissiestructuur binnen de vereniging
Roderick Krol Organisator en bedenker van de Davis Cup reizen

Leden van verdienste

Naam Verdienste
Barend Jan Klijnsma Het opzetten en op de kaart zetten van TAM Open
Freek Hoven Heeft voor de opbouw van het eerste 't Haarhuisje gezorgd
Anne de Jong Zitting in bijna alle commissies en vele jaren coach van TAM 1 geweest
Frank Schmitz 15 Jaar nauw betrokken bij de selectie en in het bijzonder TAM 1, oprichter TAM piramide.